This announcement bar can be used to inform users of your Privacy Policy etc.

IT-säkerhet för företag

Många företag tar sin IT-säkerhet på allvar, men en tredjedel av små och medelstora företag saknar rutiner kring den grundläggande IT-säkerheten så som backup, antivirusprogram eller kontinuerligt byte av lösenord. Det är såklart viktigt att se till att information som kundregister, kontoinformation, e -post och information om exempelvis anställda skyddas mot både incidenter och attacker.

Börja med att göra en riskanalys där du ser över bland annat företagets ekonomisystem, kund- och leverantörsregister samt betalningslösningar.

Antivirusprogram och brandvägg som kontinuerligt uppdateras kompletterar varandra och förbättrar IT-säkerheten.

IT-kriminella letar efter sårbarheter att utnyttja i program så fort din dator ansluts till internet. Om du håller programmen uppdaterade minimeras risken för att utsättas för angrepp.

Sätt som rutin att uppdatera dina lösenord med jämna mellanrum. Enkla lösenord är också enkla att gissa så använd lösenord som är minst tio tecken långa och som innehåller små och stora bokstäver, siffror och specialtecken.

Det är en nödvändighet att kunna återställa data så snart som möjligt efter exempelvis en cyberattack som krypterar alla filer i datorn och därmed riskerar att lamslå en hel verksamhet. Skadorna i företagets ekonomi och rykte kan minimeras ju snabbare en återläsning sker och därför går det inte att nog betona hur viktigt det är med säkerhetskopiering och backup för ett företag.

Efter att GDPR började gälla i maj 2018 är det inte längre en valfrihet med dataskydd och informationssäkerhet. Alla organisationer behöver en datahanteringsplan och de företag och myndigheter som hanterar data för en samhällsviktig verksamhet har dessutom extra lagkrav på sig.

Vi hjälper dig hela vägen - kontakta oss HÄR så berättar vi mer.

Fler inlägg från Hostnode