This announcement bar can be used to inform users of your Privacy Policy etc.

Varför skall du använda en molnlösning istället för lokala lösningar?

Nedan listar vi ett gäng punkter som kan hjälpa till att räta ut frågetecken när du funderar på varför du ska använda en molnlösning istället för lokala lösningar. Dessa punkter är inte fullständiga utan ger en inblick i vad du kan lämna ifrån dig.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller om du rent av är nyfiken på virtuella servrar och tjänster så kontakta oss gärna. -> Till kontakt

Fysisk säkerhet
Idag är data bland det viktigaste ett företag har. Att skydda data från tillgång av obehöriga kan vara utmanande när du har dina servrar lokalt. Om de inte befinner sig i låsta, larmade och övervakade utrymmen gör du det lätt för obehöriga att komma åt din infrastruktur. Detta kan vara allt från nyfikna anställda till personer som är på besök.


Hårdvara
För att driva sina servrar och tjänster så behövs en hel del hårdvara. Servrar, switchar och brandväggar som skall fungera hela tiden. Att planera vad som behövs och koordinera med inköp kan vara krångligt för den som inte är insatt. Vågar du lita på att du får det rätta för ditt behov? Passar alla saker tillsammans? Och inte minst måste du veta att det passar för verksamheten i övrigt. Vad händer om verksamheten växer eller minskar?


Upptid
I en verksamhet är det idag extremt viktigt att de tjänster du använder alltid fungerar när de behövs. Detta kan variera mycket mellan olika tjänster och verksamheter. För att uppnå stabil och hög drifttid så behövs minst dubbelt så mycket hårdvara och personalkunskap. I en molnlösning så finns
redundansen redan på plats.


Kyla
För att Servrar, switchar och brandväggar med mera skall må bra måste de vara väl kylda och framförallt ha en jämn kylning. Att kyla utrustning kan ofta ge en dyr startkostnad för installation samt planering av luftflöden. Utöver detta så är kyla oftast dyrt att driva.


Reservkraft
När åskan mullrar så kan det ibland bli strömbortfall. Det kan gälla att strömmen bara försvinner en sekund eller i många timmar. För att motverka att utrustning slutar fungera vid kortare strömavbrott måste du använda dig av reservkraft i form av UPS (batterikraft). Dessa enheter är ofta dyra och måste underhållas med jämna mellanrum. För längre avbrott måste även en form av kraftaggregat installeras.


Strömförsörjning
Modern utrustning idag är oftast bestyckade med 2st moduler för elmatning. Dessa kan fungera som redundans om ena strömmodulen går sönder. När du ansluter din utrustning till el så måste du beräkna effekter och säkringsstorlekar för att veta att du klarar av att driva din utrustning. För att uppnå redundans bör varje elmatning ske från olika faser med egna säkringar. I flera fall så är det ofta dyrt att få till detta lokalt.


Utrymme
För att få plats med din utrustning behöver du upplåta ett utrymme som du kunde nyttjat till annat. Detta utrymme skall få plats med din utrustning, kyla och många gånger vara ljudisolerat då utrustning tenderar att låta mycket. Något du också bör vara noga med är att hålla utrymmet så dammfritt och städat som möjligt.


Säker infrastruktur
Säker infrastruktur kräver en morden lösning där hela kedjan av utrustning är redundant. Detta blir ofta en dyr kostnad och kräver minst dubbelt av din utrustning samt att personal har kunskap att sköta redundanta system. Beroende på verksamhet så kan det behövas redundanta internetanslutningar för att säkerställa tillgång.


Automatisering
I en molnlösning så har du ofta tillgång till färdiga mallar och tjänster för att snabbt komma igång med det du behöver. Genom några knapptryckningar så är du igång på några minuter. Lokalt så behöver du oftast planera, installera och konfigurera varje server och tjänst manuellt från start vilket kan vara en process som tar tid. För att uppnå samma enkelhet och dynamik som finns i molnet krävs dyra lösningar och mycket tid.


Kostnader
Att driva system lokalt ger ofta stora startkostnader för verksamheter. Detta inkluderar utrustning och personaltillgång och måste sedan övervakas och underhållas. I ett moln hålls kostnaderna optimerade och löpande baserat på vad du nyttjar.


Ekosystem
När du driver dina egna lösningar lokalt måste det ibland kompletteras med ny utrustning för att hänga med i verksamhetens utveckling. I molnlösningar så har du tillgång till tjänster för snabb och enkel anslutning av nya lösningar och tjänster, exempelvis tjänster så som backup eller vidare anslutningar till andra platser.


Lätthanterligt
Att administrera egna servrar och tjänster kräver att du har tillgång. I molnet så finns tillgång från en webbplats vart du än befinner sig. Vid lokal drift kan det bli onödigt komplicerat att utföra normalt sett enkla administrativa uppgifter.

Personalkunskap
Egen drift av utrustning kräver att personalen har koll på grejerna. Detta kan bli knepigt vid exempelvis personalomsättning. Genom att använda molntjänster så minskar du personalens kunskapskrav och i sin tur personalomsättningskrav.


Dynamik
När det köps hårdvara lokalt så tas det ofta lite höjd. Detta gör att du inte spenderar pengar optimerat för ändamålet. Behöver du öka så kanske det du köpt inte räcker till, då får du börja om på nytt och köpa mer utrustning och samtidigt se till att det finns plats, utrymme, kyla och så vidare. Behöver du minska har du lagt ut pengar på något som inte används.


Underhåll
Utrustning måste underhållas. Det kan vara saker som enkla uppdateringar av operativsystem. Men ibland är det lite knepigare saker som mjukvara på komponenter i en server eller i en switch. Att sköta om dina maskiner är ett måste för verksamhetens fortsatta drift och utveckling.


Felsökning
När någonting går fel måste kunskapen finnas på plats för att snabbt kunna lösa det som uppstår. Det kan vara enkla grejer så som att en tjänst i en server slutat svara till att något gått sönder. Att kunna lösa problemen som finns utan att övrig verksamhet störs är något som inte riktigt alltid är så
enkelt.


Övervakning
För att ha koll på att allting fungerar som det skall måste du övervaka. Genom att använda molnlösningar så minskar du din övervakning och den kostnad det medför.


Att använda sig av molnlösningar gör att alla punkter ovan är lösta och man behöver inte bekymra sig över att saker går fel. I all enkelhet ger en
molnlösning en tryggare tillvaro och du kan sova gott om natten. Det ska vara lika enkelt som att trycka på en knapp.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller om du rent av är nyfiken på virtuella servrar och
tjänster så kontakta oss gärna.

Klicka här för att komma direkt till kontakt!

Fler inlägg från Hostnode

March 11, 2020
 • 
3 min
March 11, 2020
 • 
2 min
March 11, 2020
 • 
5 min